Fotogrametria

Trimble UX5 HP

Bezpilotný letecký systém Trimble UX5 HP nastavuje nový štandard veľmi presných UAS technológií. Jeho výnimočnosť spočíva v zabudovanom Trimble GNSS prijímači a 36 MPix kamere, ktoré prinášajú veľmi presné údaje a vysokú kvalitu snímok.

Trimble UX5

Bezpilotný letecký systém Trimble UX5 Vám prináša nový štandard pre rýchly a bezpečný zber údajov s vlastnosťami kompletného a vysokovýkonného zariadenia skrytého do robustného tela.

Trimble ZX5

Aj keď sa jedná o úplne nový systém pre bezpilotné snímkovanie, hexakoptéra Trimble ZX5 už bola nasadená v mnohých projektoch a aplikáciách. Praktické skúsenosti preukázali, že hexakoptéra trimble ZX5 je skonštruovaná pre vykonávanie náročných každodenných prác aj v stiesnených podmienkach.

Trimble MX2

Trimble MX2 je mobilné mapovacie zariadenie štandardne montované na vozdilá, ktoré kombinuje laserové skenovanie vo vysokom rozlíšení a presné určovanie polohy na získaných georeferencovaných bodových mračnách pre Vaše požiadavky.

Trimble MX7

Systém Trimble MX7 Mobile Imaging s technológiou VISION, je zriadenie štandardne montované na automobily, ktoré zachytáva podrobné informácie o komunikáciach a infraštruktúre fotogrametrickou metódou. Minimalizuje dobu terénneho snímkovania a zaznamenáva 360 stupňové georeferencované snímky s rozlíšením 30 MPix napríklad na nebezpečnej diaľnici. Následne v bezpečí kancelárie so softvérom Trimble Trident zhromaždené údaje môžete extrahovať a analyzovať.

Trimble V10

Trimble V10 snímkovací rover Vám umožní zaznamenať s technológiou Trimble VISION 360 stupňovú 60 MPx digitálnu panoramatickú snímku. Jednoduchým stlačením jedného tlačidla tak získate snímku a celkovú dokumentáciu lokalít ktorá Vám umožní následné fotogrametrické spracovanie.

Trimble Business Center

Trimble Business Center softvér poskytuje okrem spracovania GNSS meraní aj spracovania meraní z totálnych staníc, nivelačných ťahov a aj pokročilú vizualizáciu údajov z leteckého snímkovania prostredníctvom fotogrametrického modulu.

Trimble Inpho UASMaster

Softvér od spoločnosti Trimble Inpho UASMaster je navrhnutý na úpravu prvotných údajov z leteckých, satelitných snímok na podrobné bodové mračná, tvorbu digitálnych modelov, ortofotomozaiok a 3D digitalizovaných prvkov prostredníctvom súčasných metód digitálnej fotogrametrie.