Fotogrametria

senseFly ebee Plus RTK/PPK

Letecký mapovací systém s dlhým doletom a možnosťou vylepšenia na verziu RTK/PPK počas používania. Jedným letom pokryjete väčšiu plochu bez nutnosti používania vlícovacích bodov. To vám prináša len eBee Plus.

senseFly albris

Inteligentné mapovanie a každodenné inšpekčné práce. Zoznámte sa so senseFly albris – dronom pre profesionálov, ktorý disponuje bohatou sústavou senzorov.

senseFly eBee

Jedinečné spojenie nízkej váhy, malých rozmerov a vysokého výkonu. To je profesionálny dron pre mapovanie – senseFly eBee

senseFly eBee SQ

eBee SQ predstavuje pokročilý dron pre poľnohospodárstvo. Prichádza ako väčšia a výkonnejšia voľba pre každého poľnohospodára. senseFly eBee SQ poskytuje multispektrálne a RGB snímky získane počas jedného letu, na základe ktorých rýchlo vypočítate vegetačné indexy.

Trimble MX2

Trimble MX2 je mobilné mapovacie zariadenie štandardne montované na vozdilá, ktoré kombinuje laserové skenovanie vo vysokom rozlíšení a presné určovanie polohy na získaných georeferencovaných bodových mračnách pre Vaše požiadavky.

Trimble MX7

Systém Trimble MX7 Mobile Imaging s technológiou VISION, je zriadenie štandardne montované na automobily, ktoré zachytáva podrobné informácie o komunikáciach a infraštruktúre fotogrametrickou metódou. Minimalizuje dobu terénneho snímkovania a zaznamenáva 360 stupňové georeferencované snímky s rozlíšením 30 MPix napríklad na nebezpečnej diaľnici. Následne v bezpečí kancelárie so softvérom Trimble Trident zhromaždené údaje môžete extrahovať a analyzovať.

Trimble V10

Trimble V10 snímkovací rover Vám umožní zaznamenať s technológiou Trimble VISION 360 stupňovú 60 MPx digitálnu panoramatickú snímku. Jednoduchým stlačením jedného tlačidla tak získate snímku a celkovú dokumentáciu lokalít ktorá Vám umožní následné fotogrametrické spracovanie.

Trimble Business Center

Trimble Business Center softvér poskytuje okrem spracovania GNSS meraní aj spracovania meraní z totálnych staníc, nivelačných ťahov a aj pokročilú vizualizáciu údajov z leteckého snímkovania prostredníctvom fotogrametrického modulu.

Trimble Inpho UASMaster

Softvér od spoločnosti Trimble Inpho UASMaster je navrhnutý na úpravu prvotných údajov z leteckých, satelitných snímok na podrobné bodové mračná, tvorbu digitálnych modelov, ortofotomozaiok a 3D digitalizovaných prvkov prostredníctvom súčasných metód digitálnej fotogrametrie.