Trimble Business Center

Trimble Business Center softvér poskytuje okrem spracovania GNSS meraní aj spracovania meraní z totálnych staníc, nivelačných ťahov a aj pokročilú vizualizáciu údajov z leteckého snímkovania prostredníctvom fotogrametrického modulu.

Základný popis

Univerzálny softvér, ktorý nič nezaskočí!

 

Softvér Trimble Business Center poskytuje okrem spracovania GNSS meraní aj spracovania meraní z totálnych staníc, nivelačných ťahov a pokročilé spracovanie a vizualizáciu údajov z pozemného a leteckého snímkovania prostredníctvom fotogrametrického modulu.

 

Spracovanie GNSS meraní:
 • Spracovanie statického merania, rýchleho statického merania, postprocesnenej  kinematiky, RTK metódy
 • Možnosť použiť lokálnu transformáciu, poprípade certifikovaný globálny kľúč
 • Jednoduchá editácia údajov (výber len určitých družíc, určitého času) s podporou kontroly pri výpočte pre dosiahnutie len kvalitných výsledkov

 

Vyrovnanie sietí:
 • Kombinácia meraní s totálnymi stanicami, GNSS či nivelačnými prístrojmi

 

Spracovanie kódových meraní:
 • Automatická tvorba kresieb podľa dopredu definovaných kódových knižníc, tvorba vlastných symbolov a kódov, ľahký export do formátu DXF, DWG

 

Georeferencovanie snímok:
 • Možnosť georeferencovania snímok, export snímkov do softvéru Trimble Access, export 2D/3D snímok (formáty: .hsf, .hmf)

 

Práca s digitálnym modelom terénu:
 • Trojuholníkový model terénu, definovanie lomových čiar, automatická tvorba priečnych rezov, výpočet kubatúr, vykreslenie vrstevníc, porovnanie dvoch povrchov, možnosť kvalitnej vizualizácie – pridanie textúry

 

Vytváranie návrhu trás:
 • Jednoduchá tvorba dopravných trás v digitálnej podobe podľa projektu, možnosť vkladania trás v DXF, tvorba jednotlivých vrstiev materiálu, jednoduchý export do kontrolnej jednotky s možnosťou vizualizácie trás

 

Kľúčové vlastnosti Trimble Business Center:
 • Trimble Business Center kompletne v českom jazyku
 • Práca s údajmi z GPS, totálnych staníc a digitálnych prístrojov
 • Komfortné zobrazenie nameraných údajov, ich editáciu a prípadne jednoduchý export do Microsoft Excel
 • Voliteľné exporty (možnosť výberu typu údajov určených na export)
 • Automatické spojenie kódovej kresby podľa užívateľom definovaných kódov, symbolov a línií
 • CAD funkcie (vrstvy, kreslenie línií, bodov, prichytávanie na kľúčové body…)
 • Práca s DXF, rastrami (georeferencovanie)
 • Vyrovnanie sietí (GPS, totálne stanice, nivelácia)
 • Vytváranie digitálneho modelu terénu (trojuholníková sieť, lomové hrany, výpočet kubatúr, tvorba vrstevníc)
 • Návrh dopravných trás  (príprava pre vytyčovanie v teréne)
 • Zobrazenie zosnímaných fotografií
 • Plná podpora Google Earth
 • Automatická kontrola dostupných aktualizácií
 • Ľahké prepojenie s Trimble Connected Community

 

Trimble Business Center ďalej obsahuje:

Coordinate system Manager – tvorba a editácia súradnicových systémov

Planning Sofvér – plánovanie GNSS meraní

Feature Definition Manager – tvorba knižníc kódov vrátane atribútov (texty, fotografie, súbory)

Line + Symbol Editor – tvorba vlastných typov línií a symbolov

Job Report Generator – výstup údajov podľa požiadavky užívateľa

 

Letecká Fotogrametria

Funkcie automatickej leteckej fotogrametrie Vám ušetria čas a zvýšia kvalitu získaných údajov na maximum pre Vašich zákazníkov.

 • Import a kontrola snímok z bezpilotného vzdušného systému Trimble
 • Jednoduché vyrovnanie snímok s automatickou tvorbou uzlových bodov a kontrolných bodov
 • Zmeranie jednotlivých bodov, napríklad rohy budov a kraje chodníkov s použitím tzv.“virtual telescope“
 • Automatické vytvorenie bodového mračna, tvorba rektifikovaných ortofotomozaiok a digitálneho modelu terénu len prostredníctvom leteckých snímok
Minimálne systémové požiadavky
Operačný systém Microsoft Windows (64 – bit verzie) – 7 / 8 /10
Procesor Intel Pentium Dual – Core E2160 (1.80 GHz, 1 MB L2 Cache, 800 FSB) alebo lepší
Operačná pamäť (RAM) Minimálne: 2 GB
Odporúčaná: 8 GB alebo lepšia
Pevný disk Odporúčané: 5 GB alebo viac
Grafická karta DirectX 9 (alebo vyššia) kompatibilná grafická karta s 512 MB operačnou pamäťou alebo viac
Monitor
1280 x 1024 alebo vyššie rozlíšenie
I/O Porty
USB 2.0
Podporované jazyky
Anglický UK/US, Český, Ruský, Nemecký, Španielsky, Francúzsky,
Dokumentácia
Produktové videá
Mám záujem

V prípade záujmu o daný produkt nás neváhajte kontaktovať cez formulár, prípadne telefonicky. Pozrite si ďalšie kontakty.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefónne číslo (pre rýchlejšie kontaktovanie našim obchodníkom)

Vaša správa