O nás

Spoločnosť SGS Geosolutions s.r.o. bola založená na jar 2016 ako dcérska spoločnosť SGS Holding a.s. a GEOTRONICS Praha s.r.o. Svojou činnosťou nadväzuje na bohaté skúsenosti v oblasti predaja a servisu geodetickej/GIS techniky na Slovensku a v Českej republike.

SGS Holding a.s. pôsobí na trhu už od roku 1998 a združuje skupinu firiem podnikajúcich v oblasti geodézie a geoinformatiky. Špecializuje sa na predaj geodetických a GIS prístrojov, služieb v oblasti inžinierskej geodézie, katastrálneho mapovania, laserového skenovania a leteckej fotogrametrie pomocou UAS.

GEOTRONICS Praha s.r.o. vznika v roku 1995 a od svojho začiatku až do súčasnosti sa zaoberá predajom, podporou a servisom značkových prístrojov a technológii pre určovanie polohy značky Trimble a Nikon s dôrazom na vysokú odbornosť a profesionalitu poskytovaných služieb.

Špecializujeme sa na predaj a servis prístrojov a príslušenstva značky Stonex, Trimble, Wingtra, AgEagle (senseFly), DJI Enterprise, SECO, Spectra Precision, Handheld, Emlid, Nestle, Nedo a Myzox na Slovensku:

 • Prístroje pre geodéziu: totálne stanice, GNSS, nivelačné prístroje, kontrolné jednotky, laserové skenery a softvérové riešenia (TrimbleStonexEmlid)
 • Prístroje pre GIS: GNSS/GPS terénne počítače, softvérové balíky pre prácu v teréne a kancelárii (TrimbleStonexEmlidHandheld)
 • Príslušenstvo pre geodéziu a GIS (SECOStonexNestleNedoMyzox)
 • Prístroje pre stavebníctvo (Spectra PrecisionNedoNestle)
 • Bezpilotné VTOL lietadlo Wingtra – WingtraOne GEN II
 • Bezpilotné lietadlá AgEagle (senseFly) – eBee X, eBee Geo, eBee Ag a všetko príslušenstvo a náhradné diely
 • Drony DJI Enteprise
 • Softvérové balíky pre fotogrametriu – Agisoft a Pix4D
 • Kompletné GPS riešenia pre lesníctvo (TrimbleStonexHandheld)
 • Laserové diaľkomery Laser Technology
 • Poľný softvér spoločnosti Carlson
 • Poskytujeme servis, školenia, technickú podporu