Softvér

Trimble Access

Trimble Access predstavuje nový modulárny poľný softvér, ktorý kompletne rieši zber údajov, vytyčovanie, výpočtové úlohy a správu údajov. Jeden softvér - jedna kontrolná jednotka - jedna zákazka či už pracujete s GNSS alebo s totálnou stanicou.

Trimble Business Center

Trimble Business Center softvér poskytuje okrem spracovania GNSS meraní aj spracovania meraní z totálnych staníc, nivelačných ťahov a aj pokročilú vizualizáciu údajov z leteckého snímkovania prostredníctvom fotogrametrického modulu.

Trimble RealWorks

Trimble RealWorks je výkonný softvér určený ako pre profesionálov tak aj pre začiatočníkov z oblasti laserového skenovania. Je vyvinutý pre tvorbu kvalitných výstupov z mračien bodov, spracovanie, editáciu, analýzu či kontrolu údajov z 3D laserového skenovania.