Trimble Access

Trimble Access predstavuje nový modulárny poľný softvér, ktorý kompletne rieši zber údajov, vytyčovanie, výpočtové úlohy a správu údajov. Jeden softvér - jedna kontrolná jednotka - jedna zákazka či už pracujete s GNSS alebo s totálnou stanicou.

Základný popis

Nový modulárny poľný softvér pre totálne stanice a GPS…

 

Trimble Access predstavuje nový modulárny poľný softvér, ktorý kompletne rieši zber údajov, vytyčovanie, výpočtové úlohy a správu údajov.

Jeden softvér – jedna kontrolná jednotka – jedna zákazka či už pracujete s GPS alebo s totálnou stanicou.

V spojení s kontrolnými jednotkami Trimble CU, Trimble TSC2 a s odporúčaným Trimble TSC3 poskytuje najproduktívnejší nástroj pre terénne práce.

 

Novinky verzie Trimble Access
 • Trimble Access teraz už aj  v Trimble Tablete
 • Možnosť vyskúšať Trimble Access aplikácie ako 30 dennú plne funkčnú skúšobnú verziu – Trasy, Tunely, Bane, Monitoring, LandSeismic,  Atletika, Nivelácia, Meranie inžinierskych sietí, Čínská elektrická sieť, Čínská sada nástrojov pre meranie
 • Access Marketplace umožňuje vyhľadávanie vhodných aplikácií a získavať o nich informácie, taktiež zahŕňa aplikácie Trimble, aplikácie partnerov a regionálne aplikácie
 • Modul Letecká fotogrametria umožňuje prácu s Trimble UX5. V jednej aplikácii sa môžu plánovať letecké práce, kontroly pred letom lietadla a nakoniec aj samotné monitorovanie letu. V teréne Vás softvér prevedie od návrhu letového plánu až po úkony potrebné po dokončení letu
 • Poľný softvér Accsess zvyšuje efektívnosť v teréne aj prostredníctvom ovládania totálnych staníc, GNSS prijímačov Trimble a taktiež aj snímkovacieho roveru V10

 

Kľúčové vlastnosti
 • Spoločná platforma pre najnovšie GNSS prijímače a totálne stanice
 • Softvér je k dispozícii kompletne v angličtine, čestine, slovenčine a v iných jazykoch vrátane nápovedy
 • Veľmi ľahké ovládanie
 • Možnosť definovania šablón s lokálnym kľúčom, ktorý sa použije pri budúcej návšteve oblasti
 • Kódovanie kresby, aktívne DXF podklady, výpočty priesečníkov línií / oblúkov priamo z DXF
 • Kompletné výpočtové funkcie vrátane výpočtu oblúkov, trojuholníkov, rozdelenie plôch
 • Voliteľné výstupné protokoly
 • Tvorba lokálneho transformačného kľúča priamo v teréne
 • Užívateľ má možnosť si definovať meračské štýly a profily pripojené k sieti referenčných staníc
 • Trimble Access podporuje ovládanie „SPATIAL STATION“ Trimble VX
 • Trimble Vision technológia zobrazuje reálne video na displeji kontrolnej jednotky

 

Voliteľné aplikácie pre:
 • Trasy – definovanie modelu 3D komunikácie, vytyčovania a zameriavania bodov podľa projektu
 • Tunely – nástroj pre kontrolné zameranie a vytyčovanie projektov tunelov a užívateľské protokoly vrátane grafov
 • Monitoring – nástroj pre základný typ monitoringu, možnosť importovania bodov z CSV súborov a užívateľské protokoly vrátane grafov
 • Bane – Meranie, vytyčovanie z projektu. Navigácia raziaceho stroja
 • GNSS plánovanie – okamžité zobrazenie stavu ionosféry a počtu družíc na oblohe

 

Meranie s totálnymi stanicami

Ovládanie totálnych staníc S3/S5/S6/S7/S8/S9
Rovnaká logika ako pri Survey Controller / Trimble Digital Fieldbook
Určenie stanoviska / Pretínanie / Referenčná priamka
Meranie / Kontinuálne meranie / Rýchle meranie kódov – kódová kresba
Vytyčovanie bodov / línií / oblúkov

Meranie s GNSS roverom

Možnosť vlastných štýlov pre GSM /rádio pripojenie
Podpora statického merania
Komfortné meranie a vytyčovanie bodov / línií a oblúkov
Výpočtové úlohy pre výpočet neprístupného bodu (roh budovy)

Produktové videá
Mám záujem

V prípade záujmu o daný produkt nás neváhajte kontaktovať cez formulár, prípadne telefonicky. Pozrite si ďalšie kontakty.

Vaše meno (povinné)

Váš email (povinné)

Telefónne číslo (pre rýchlejšie kontaktovanie našim obchodníkom)

Vaša správa