Objavte čaro robotických totálnych staníc Trimble

Robotické Totálne Stanice

Najmodernejšie totálne stanice. Najvyššia účinnosť.

 

Trimble totálne robotické stanice už viac ako desať rokov po celom svete vykonávajú svoju prácu efektívne, spoľahlivo a účinne so zárukou kvality a s dôrazom na vývoj, inováciu a zlepšenie. Všetky dnes dostupné totálne stanice od spoločnosti TRIMBLE poskytujú ešte väčší výkon s množstvom funkcií ako kedykoľvek predtým. Spoločne ponúkajú dokonalú voľbu medzi riešením all-in-one s maximálnou flexibilitou pri každodennej práci a zariadeniami, ktoré slúžia pre úlohy geodézie a tvorbu špecializovaných projektov. Trimble poskytuje široké zázemie pre zákazníkov, ktorý vlastnia totálne stanice a poskytuje im možnosť školenia, technickej podpory a servisu.

Zvýšte hodnotu svojej práce

 

Nová technológia Trimble SureScan zabezpečuje 3D skenovanie časti objektov bez nutnosti dokupovania dodatočnej výbavy alebo softvéru. Umožní Vám rýchle a jednoduché nastavenie záujmového územia a jednotného rozlíšenia, vďaka čomu získate čistejší a lepšie použiteľný sken s veľkou dokumentačnou hodnotou, čím minimalizujete počet potrebných bodov a počet stanovísk. S technológiou SureScan môžete efektívne zachytiť všetko potrebné k vytvoreniu digitálneho modelu terénu (DMT) a k výpočtu objemu. Topografické merania tak môžete robiť rýchlejšie, než klasickými geodetickými metódami.

Spoľahnite sa na Robotické totálne stanice TRIMBLE

 

Získajte to čo iní nemajú:

→ Meranie, snímkovanie a 3D skenovanie v jednom zariadení

→ Presnejšie a rýchlejšie získavanie údajov

→ S technológiou Trimble VISION získate pohodlný spôsob ovládania totálnej stanice pri meraní, dokumentovaní a skenovaní prostredníctvom displeja na kontrolnej jednotke

→ Zvýšenie presnosti merania aj na dlhé vzdialenosti s diaľkomerom DR Plus a DR HP EDM

→ Zlepšená tvorba priestorových modelov

→ Lokalizácia vášho zariadenia v reálnom čase pomocou Locate2Protect s kontrolou v Trimble InSphere Equipment Manager

Oboznámte sa s technológiami budúcnosti už dnes

TRIMBLE VISION – Sledovanie meraného objektu prostredníctvom objektívu totálnej stanice už v dnešnej dobe nie je potrebné. Zoznámte sa s funkciou TRIMBLE Vision, ktorá Vám do merania prinesie kontrolu zameraných bodov priamo na displeji a zvýši dokumentačnú hodnotu získaním digitálnej panorámy územia. Ste pri meraní sám ? Odpojte displej od Totálnej stanice a meranie s technológiou TRIMBLE Vision bude pre Vás krokom dopredu.

Locate2ProtectLOCATE2PROTECT – Už nie je potrebné sa báť o svoju totálnu stanicu s technológiou Locate2Protect. Posuňte produktivitu práce na maximum a majte dokonalú kontrolu nad Vaším zariadením. Pri používaní technológie Locate2Protect máte záruku že Vaši zamestnanci sa s totálnou stanicou nachádzajú v miestach kde potrebujete a pri opustení Vami zadaného miesta alebo nevhodným zaobchádzaní budete vždy upozornení čo sa s Vašou totálnou stanicou deje. Kdekoľvek sa budete nachádzať, prihlásením do aplikácie InSphere Equipmen Manager, získate všetky potrebné informácie o stave a polohe vášho zariadenia.

SURE SCAN – Skenovanie objektov už nie je spojené len s laserovými skenermi. Využívajte technológiu SureScan aj v totálnych staniciach od Trimble. Nastavenie skenovania je jednoduché a ponúka množstvo volieb ako je nastavenie vzdialenosti skenu, rozostupu bodov tzv. grid, veľkosť skenovaného územia zadaním uhlov, jednoduchým ohraničením plochy skenu priami na obrazovke totálnej stanice alebo nastavenie rýchlosti samotného skenovania.