Špeciálne

Trimble Gedo CE

Spoločnosť Trimble v spolupráci so spoločnosťou Sinning vyvinuli systém GEDO CE pre určenie geometrie koľajových tratí. Systém Trimble GEDO CE v sebe spája moderné prístroje Trimble spolu s precíznym a technickým riešením firmy Sinning. Vďaka rýchlemu meraniu a synchronizácii údajov s Trimble S9 je možné uskutočniť aj kvalitné kontinuálne merania.

Trimble MX2

Trimble MX2 je mobilné mapovacie zariadenie štandardne montované na vozdilá, ktoré kombinuje laserové skenovanie vo vysokom rozlíšení a presné určovanie polohy na získaných georeferencovaných bodových mračnách pre Vaše požiadavky.

Trimble MX7

Systém Trimble MX7 Mobile Imaging s technológiou VISION, je zriadenie štandardne montované na automobily, ktoré zachytáva podrobné informácie o komunikáciach a infraštruktúre fotogrametrickou metódou. Minimalizuje dobu terénneho snímkovania a zaznamenáva 360 stupňové georeferencované snímky s rozlíšením 30 MPix napríklad na nebezpečnej diaľnici. Následne v bezpečí kancelárie so softvérom Trimble Trident zhromaždené údaje môžete extrahovať a analyzovať.