Využitie UAS Trimble v praxi

TRIMBLE UAS

Prečo TRIMBLE UAS ?

 

Profesionáli v obore geodézie a mapovania sa po celom svete spoliehajú a úspešne používajú bezpilotné lietadlá od spoločnosti TRIMBLE! Či už hovoríme o hexakoptérach s veľkou variabilitou letu a ovládania aj v naozaj tesných priestoroch alebo lietadlách, ktoré Vám poskytnú široký záznam územia ktoré snímkujete vďaka kamere s vysokým rozlíšením a GNSS prijímača umiestnených priamo v tele zariadení, TRIMBLE UAS je tá správna voľba pre Vašu prácu. Trimble UAS je líder vo svojej kategórii a v kombinácii s kvalitným kancelárskym softvérom na záznam a následné spracovanie snímok tak získate profesionálny nástroj. Trimble riešenia poskytujú väčšiu:

Cenovú dostupnosť  V minulosti vyhradené pre veľké spoločnosti s veľkým rozpočtom, dnes cenovo dostupné aj pre Vás

Bezpečnosť – Trimble UAS umožňujú snímkovanie v skalnatom, nebezpečnom alebo v ťažko prístupnom teréne bez rizika poranenia

Efektivitu – Jednoduchší a rýchlejší zber údajov najmä v porovnaní s tradičnými metódami pozemnej fotogrametrie

Rýchlosť – Krátka príprava snímkového letu a samotný let poskytuje dostatok času pre vaše potreby pri obhospodarovaní snímaného územia

Všestrannosť – Moderné zariadenia akým sú TRIMBLE UAS budú hodnotnými členmi pri práci na rôznych projektoch vo vašej firme

 

Skonštruovaný pre Vaše potreby

Trimble UAS zariadenia sú navrhnuté aby šetrili čas a náklady pri samotnom snímkovaní a zaručili kvalitné informácie využiteľné v odvetviach akými sú:

→ Strojárstvo a Geodézia

→ Baníctvo

→ Ťažobný priemysel

→ Životné prostredie

→ Poľnohospodárstvo a lesníctvo

 

Zoznámte sa s bezpilotným systémom

Snímkovanie za pomoci bezpilotných systémov je jednoduchá, veľmi účinná a časovo nenáročná práca pozostávajúca z týchto hlavných bodov:

→ Výber, rekognoskácia miesta štartu bezpilotného systému a kontrola poveternostných podmienok

→ Signalizácia vlícovacích bodov záujmového územia s následným zameraním presnej polohy (pri UX5 HP sa požadovaná presnosť dosiahne aj bez signalizácie vlícovacích bodov)

→ Zmontovanie častí lietadla a umiestnenie nastavenej kamery do trupu lietadla

→ Príprava štartovacej rampy, napnutie štartovacích lán (pri ZX5 štartovacia rampa nie je potrebná, spôsob vzletu je vertikálny)

→ Kontrola funkčnosti všetkých systémov

→ Štart a následný autonómny snímkovací let s potrebou kontroly priebehu letu

→ Pristátie lietadla

→ Kancelárske spracovanie získaných snímok za pomoci softvéru Trimble Business Center alebo Trimble Inpho UASMaster (import a kontrola snímok, tvorba bodových mračien, digitálnych modelov terénu len prostredníctvom snímok, tvorba rektifikovaných ortofotomozaiok a výpočet kubtúr)